ࡱ> bjbj΀ ;]58@YY.bbbkmmmmmm$^i3bb333k3k<3W0@3v8bvT,Dpbbbvbbb@3333bbbbbbbbb : CHNH PH ________ S: 91/2009/N-CPCNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ______________________________________ H Ni, ngy 21 thng 10 nm 2009 NGH NH V kinh doanh v iu kin kinh doanh vn ti bng xe t _________ CHNH PH Cn c Lut T chc Chnh ph ngy 25 thng 12 nm 2001; Cn c Lut Giao thng ng b ngy 13 thng 11 nm 2008; Cn c Lut Hp tc x ngy 26 thng 11 nm 2003; Cn c Lut Thng mi ngy 14 thng 6 nm 2005; Cn c Lut Du lch ngy 14 thng 6 nm 2005; Cn c Lut Doanh nghip ngy 29 thng 11 nm 2005; Xt ngh ca B trng B Giao thng vn ti, NGH NH: Chng I QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh Ngh nh ny quy nh v kinh doanh, iu kin kinh doanh v vic cp Giy php kinh doanh vn ti bng xe t. iu 2. i tng p dng Ngh nh ny p dng i vi t chc, c nhn kinh doanh hoc lin quan n kinh doanh vn ti bng xe t trn lnh th nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam. iu 3. Gii thch t ng Trong Ngh nh ny, cc t ng di y c hiu nh sau: 1. n v kinh doanh l doanh nghip, hp tc x, h kinh doanh tham gia kinh doanh vn ti bng xe t. 2. Kinh doanh vn ti bng xe t l vic s dng xe t vn ti hnh khch, hng ha c thu tin. Chng II KINH DOANH VN TI BNG XE T iu 4. Kinh doanh vn ti hnh khch bng xe t theo tuyn c nh 1. Kinh doanh vn ti hnh khch theo tuyn c nh c xc nh bn i, bn n v ngc li vi lch trnh, hnh trnh ph hp do doanh nghip, hp tc x ng k v c c quan qun l tuyn chp thun. 2. Tuyn vn ti hnh khch c nh bng xe t bao gm: tuyn lin tnh v tuyn ni tnh. Tuyn lin tnh c c ly t 300 ki l mt tr ln phi xut pht v kt thc ti bn xe loi 4 (bn) tr ln. 3. Ni dung qun l tuyn a) Theo di, tng hp lu lng v nhu cu i li ca hnh khch trn tuyn; tnh hnh hot ng ca cc doanh nghip, hp tc x trn tuyn; b) Xy dng quy hoch mng li tuyn, cng b tuyn; c) Chp thun m tuyn, ngng hot ng tuyn, khai thc trn tuyn, b sung hoc ngng hot ng ca phng tin. 4. Khai thc tuyn a) Doanh nghip, hp tc x c ng k khai thc trn cc tuyn cng b; b) Doanh nghip, hp tc x c ng k m tuyn mi. Thi gian khai thc th l 06 (su) thng, kt thc thi gian khai thc th doanh nghip, hp tc x bo co c quan qun l tuyn cng b tuyn; c) Ch nhng doanh nghip, hp tc x tham gia khai thc th mi c tip tc khai thc trong thi gian 12 (mi hai) thng tip theo k t khi cng b tuyn; d) C quan qun l tuyn quyt nh: tng doanh nghip hot ng trn tuyn khi h s c khch (xut pht ti bn) bnh qun trn tuyn t trn 50%; tng s lng phng tin ca doanh nghip ang hot ng khi h s c khch (xut pht ti bn) bnh qun trn tuyn ca doanh nghip t trn 50%. 5. B Giao thng vn ti quy nh v vic cng b, t chc qun l tuyn vn ti hnh khch c nh theo c ly v phm vi hot ng. iu 5. Kinh doanh vn ti hnh khch bng xe but 1. Kinh doanh vn ti hnh khch bng xe but theo tuyn c nh c cc im dng, n tr khch v xe chy theo biu vn hnh trong phm vi ni thnh, ni th, phm vi tnh hoc trong phm vi gia 02 tnh lin k; trng hp im u hoc im cui ca tuyn xe but lin k thuc th c bit th khng vt qu 03 tnh, thnh ph. C ly tuyn xe but khng qu 60 (su mi) ki l mt. a) Biu vn hnh: tn sut ti a l 30 pht/lt i vi cc tuyn trong ni thnh, ni th; 45 pht/lt i vi cc tuyn khc; b) Khong cch ti a gia 2 im dng n, tr khch lin k trong ni thnh, ni th l 700 m, ngoi ni thnh, ni th l 3.000 m; 2. y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng (sau y gi l y ban nhn dn cp tnh) ban hnh quy hoch mng li tuyn, xy dng v qun l kt cu h tng phc v hot ng xe but, cng b tuyn, gi v, cc chnh sch u i ca nh nc v khuyn khch pht trin vn ti hnh khch bng xe but trn a bn. iu 6. Kinh doanh vn ti hnh khch bng xe taxi 1. Kinh doanh vn ti hnh khch bng xe taxi c hnh trnh v lch trnh theo yu cu ca hnh khch; cc tnh theo ng h tnh tin cn c vo ki l mt xe ln bnh, thi gian ch i. 2. C hp n vi ch "TAXI" gn trn nc xe; hp n phi c bt sng khi xe khng c khch v tt khi trn xe c khch. 3. y ban nhn dn cp tnh t chc v qun l im xe taxi cng cng. iu 7. Kinh doanh vn ti hnh khch theo hp ng 1. Kinh doanh vn ti hnh khch theo hp ng l kinh doanh vn ti hnh khch c l trnh v thi gian theo yu cu ca hnh khch, c hp ng vn ti bng vn bn. 2. Xe hot ng phi c hp ng vn ti ghi r s lng hnh khch; trng hp xe vn ti hnh khch vi c ly t 100 ki l mt tr ln phi km theo danh sch hnh khch; khng c n thm khch ngoi danh sch theo hp ng; khng c bn v cho hnh khch i xe. iu 8. Kinh doanh vn chuyn khch du lch bng xe t 1. Kinh doanh vn chuyn khch du lch l kinh doanh vn ti khch theo tuyn, chng trnh v a im du lch. 2. Khi vn chuyn khch du lch, li xe phi mang theo hp ng vn chuyn khch du lch hoc hp ng l hnh (bn chnh hoc bn ph t c xc nhn ca n v kinh doanh du lch), chng trnh du lch v danh sch hnh khch, khng c n thm khch ngoi danh sch, khng c bn v cho hnh khch i xe. iu 9. Kinh doanh vn ti hng ha bng xe t 1. Kinh doanh vn ti hng ha thng thng (tr taxi ch hng) khi ch hng ha trn ng, li xe phi mang theo hp ng vn ti hoc giy vn ti. 2. Kinh doanh vn ti hng ha bng xe taxi ti a) Kinh doanh vn ti hng ha bng xe taxi ti l vic s dng xe t c trng ti di 1.500 kg vn ti hng ha; cc tnh theo ng h tnh tin cn c vo ki l mt xe ln bnh; b) Mt ngoi hai bn thnh xe hoc cnh ca xe sn ch TAXI TI , s in thoi lin lc, tn n v kinh doanh. 3. Kinh doanh vn chuyn hng ha siu trng, siu trng. a) Kinh doanh vn chuyn hng siu trng, siu trng l vic s dng xe t ph hp kinh doanh vn chuyn cc loi hng siu trng, siu trng; b) Khi vn chuyn, li xe phi mang theo giy php s dng ng b; c) n v kinh doanh phi chu chi ph gia c cu ng b (nu c) theo yu cu ca c quan qun l ng b. 4. Kinh doanh vn chuyn hng nguy him tun theo Ngh nh ca Chnh ph quy nh danh mc hng nguy him, vn chuyn hng nguy him v thm quyn cp php vn chuyn hng nguy him. iu 10. Gii hn trch nhim ca ngi kinh doanh vn ti hng ho trong vic bi thng hng ho h hng, mt mt, thiu ht 1. Vic bi thng hng ha h hng, mt mt, thiu ht c thc hin theo hp ng vn ti hoc theo tha thun gia ngi kinh doanh vn ti v ngi thu vn ti. 2. Trng hp khng c tha thun trong hp ng vn ti vic bi thng hng ho h hng, mt mt, thiu ht do li ca ngi kinh doanh vn ti hng ho th mc bi thng khng vt qu 20.000 (hai mi nghn) ng Vit Nam cho mt ki l gam hng ho b tn tht i vi hng ho khng ng trong bao, kin hoc khng vt qu 7.000.000 (by triu) ng Vit Nam cho mt bao, kin hng ha b tn tht i vi hng ha ng trong bao, kin. Chng III IU KIN KINH DOANH VN TI BNG XE T iu 11. iu kin chung kinh doanh vn ti bng xe t n v kinh doanh phi c cc iu kin sau y: 1. ng k kinh doanh vn ti bng xe t theo quy nh ca php lut. 2. Bo m s lng, cht lng v nin hn s dng ca phng tin ph hp vi hnh thc kinh doanh: a) C phng n kinh doanh, trong bo m thi gian thc hin hnh trnh chy xe, thi gian bo dng, sa cha duy tr tnh trng k thut ca xe; b) C s lng phng tin thuc quyn s hu ca n v kinh doanh hoc quyn s dng hp php ca n v kinh doanh i vi xe thu ti chnh ca t chc cho thu ti chnh, xe thu ca t chc, c nhn c chc nng cho thu ti sn theo quy nh ca php lut. Trng hp xe ng k thuc s hu ca x vin hp tc x phi c cam kt kinh t gia x vin v hp tc x, trong quy nh v quyn, trch nhim v ngh)a v qun l, s dng, iu hnh ca hp tc x i vi xe t thuc s hu ca x vin hp tc x. S lng phng tin phi ph hp vi phng n kinh doanh. c) Cn nin hn s dng theo quy nh; d) c kim nh an ton k thut, bo v mi trng theo quy nh. 3. Phng tin phi gn thit b gim st hnh trnh theo quy nh ti iu 12 Ngh nh ny. 4. Li xe v nhn vin phc v trn xe: a) Li xe v nhn vin phc v trn xe phi c hp ng lao ng bng vn bn vi n v kinh doanh; li xe khng phi l ngi ang trong thi gian b cm hnh ngh theo quy nh ca php lut; li xe taxi, li xe but, nhn vin phc v trn xe phi c tp hun, hng dn v nghip v vn ti khch, an ton giao thng theo quy nh ca B Giao thng vn ti. b) n v kinh doanh b tr s lng li xe v nhn vin phc v trn xe ph hp phng n kinh doanh v cc quy nh ca php lut; i vi xe t kinh doanh vn ti hnh khch t 30 (ba mi) ch ngi tr ln phi c nhn vin phc v trn xe. 5. Ngi trc tip iu hnh hot ng kinh doanh vn ti ca doanh nghip, hp tc x (m nhn mt trong cc chc danh: Gim c, Ph gim c; Ch nhim, Ph Ch nhim hp tc x; trng b phn nghip v iu hnh vn ti) phi p ng y cc iu kin: a) C trnh chuyn ngnh vn ti t trung cp tr ln hoc trnh cao ng, i hc chuyn ngnh khc; b) Tham gia cng tc qun l vn ti ti cc doanh nghip, hp tc x kinh doanh vn ti bng xe t t 03 (ba) nm tr ln; c) Bo m v phi chng minh c thi gian cn thit trc tip iu hnh hot ng vn ti. 6. Ni xe: a) n v kinh doanh vn ti b tr din tch xe theo phng n kinh doanh; b) Din tch xe ca n v c th thuc quyn s hu ca n v hoc hp ng thu a im xe; c) Ni xe bo m cc yu cu v trt t, an ton giao thng, phng chng chy, n v v sinh mi trng. 7. Doanh nghip, hp tc x kinh doanh vn ti hnh khch theo tuyn c nh, xe but, xe taxi phi c thm cc iu kin sau: a) C b phn qun l cc iu kin v an ton giao thng; b) ng k cht lng dch v vn ti hnh khch vi c quan qun l tuyn gm: cht lng phng tin; trnh chuyn mn nghip v ca nhn vin phc v; phng n t chc vn ti; cc quyn li ca hnh khch; cc dch v cho hnh khch trn hnh trnh; cam kt thc hin cht lng dch v. iu 12. Thit b gim st hnh trnh ca xe 1. n v kinh doanh vn ti hnh khch bng xe t theo tuyn c nh, xe but, kinh doanh vn ti hnh khch theo hp ng, kinh doanh vn chuyn khch du lch, kinh doanh vn ti hng ha bng cng-ten-n phi lp t v duy tr tnh trng k thut tt ca thit b gim st hnh trnh ca xe. 2. Thit b gim st hnh trnh ca xe phi bo m ti thiu cc yu cu sau y: a) Lu gi cc thng tin: hnh trnh, tc vn hnh, s ln v thi gian dng , ng hoc m ca xe, thi gian li xe; b) Thng tin t thit b gim st hnh trnh ca xe c s dng lm ti liu trong qun l hot ng ca n v vn ti v cung cp cho c quan qun l nh nc c thm quyn khi c yu cu. 3. L trnh gn thit b gim st hnh trnh: a) n ngy 01 thng 7 nm 2011, xe t kinh doanh vn ti hnh khch theo tuyn c nh c c ly t 500 ki l mt tr ln, xe kinh doanh vn chuyn khch du lch, xe t kinh doanh vn ti hng ho bng cng-ten-n phi gn thit b gim st hnh trnh; b) n ngy 01 thng 01 nm 2012, xe t kinh doanh vn ti hnh khch trn tuyn c nh c c ly t 300 ki l mt tr ln, xe but, xe kinh doanh vn ti hnh khch hp ng phi gn thit b gim st hnh trnh; c) n ngy 01 thng 7 nm 2012, cc xe t theo quy nh ti khon 1 iu ny$&,.2J . 4 B H ^ ` b d  ˿ӳꞒ}qe\SGhzhcCJH*aJhcCJH*aJhc5CJaJh[hc5CJaJhhc5CJaJhhc5CJaJhc6CJaJhxhc6CJaJhMLDhcCJH*aJhc5CJaJhMLDhc5CJaJh]E4hc5CJaJhcCJaJhxhcCJaJhxhcCJH*aJhcCJH*aJhxhc5CJaJ&J ^ ` b d x {{rr $@&a$gdc$a$gdc $a$gdcWkd$$IfTl00: t" : t644 laT$$Ifa$gdc $$Ifa$gdc   l * " @ x \ $7`7a$gdc$ 87`7a$gdc$a$gdc$ X7x`7a$gdc$ X7`7a$gdc $@&a$gdc $@&a$gdc  " @ B D H P x \^`dl XZ"ɾѳяzzohwhcCJaJh@hc5CJaJhc5CJaJh:*hc5CJaJh[hc5CJaJh:*hc5CJaJhhcCJ"aJhzhcCJaJhcCJaJh[hcCJaJhhcCJaJhzhc5CJaJhhc5CJaJ+ X":z|:n6|$ 7`7a$gdc$ 87`7a$gdc $@&a$gdc$ 87`7a$gdc $7`7a$gdc":rtxz| $&8:ltñssg\QhsvhcCJaJh[hcCJaJhnhcCJ\aJhUhcCJ\aJhcCJ\aJhFhcCJ\aJh[hcCJ\aJ hhc@CJOJQJaJ#hhc5@CJOJQJaJ#hhc5@CJOJQJaJhc5CJaJhc5CJaJhhc5CJaJh[hc5CJaJFBDFLPR(|D J !D#V#X#ԼԼȯȣsfXNhc@CJaJhZ3hc@CJ\aJhZ3hc@CJaJhZ3hc@CJaJhZ3hc@CJ\aJh[hc5CJaJhc5CJaJh@hc5CJaJhhc@CJaJhnhcCJ\aJh[hcCJ\aJhcCJ\aJh[hcCJaJhsvhcCJaJhsvhcCJ\aJD Z#f$r%(j()*x++0-L//03p34$ 7`7a$gdc$ 87`7a$gdc$ 7`7a$gdc$ 87`7a$gdc$ 7`7a$gdcX#Z#%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&&&& &$&4&6&(((( ((j())))))))))))))***t+x+z+ྵhx*hc5CJaJhhc@CJaJh[hc5CJaJhc5CJaJhv"hc5CJaJhv"hcCJaJhjbhcCJaJhcCJaJh[hcCJaJhYThc@CJaJ8z+|++++.0.....J/L/N/P/T/\//11111 333333p3444555J6L6P6R6p6r6X7ӿөzmөhhc@CJaJh[hc5CJaJhlrhcCJaJhlrhc5CJaJh]L>hc5CJaJh[hcCJaJhQhcCJaJhcCJaJhBFhcCJ\aJhwhcCJaJhwhc5CJaJhx*hc5CJaJhc5CJaJ*44t6X7789b:;<>AAABtBBlC8D$7-DM `7a$gdc $@&a$gdc$a$gdc $7`7a$gdc$ 7`7a$gdc$ 87`7a$gdcX777789b:h::;;;;;<>>>8????@j@AAAAABBBB BB⾵xxlclhc5CJaJhe$hc5CJaJhc@CJaJhhe$hc@CJaJhh5hcCJaJhh[hcCJaJhh[hc5CJaJhc5CJaJhhOhc5CJaJhwhcCJaJh#hc@CJaJh[hcCJaJhwhcCJaJhcCJaJ"BBrBtBrCtCxCzC|C8DbEfEzGJ`KnKpKKKK"MfMjMtMxMMMMMMMM0N6NPBPPQQQQQQQQQQSSSSSSfThTTTNUPU,Y"Z,Z0Z4Z6Zz[~[[[ ]*^.^4^n^p^t^|^^^^^^⨜zzhYbyhcCJaJ *hkHhcCJaJh8hcCJaJh[hc5CJaJ *hkHhc5CJaJhqE!hcCJaJh(hcCJaJh$hcCJaJhzhcCJaJh[hcCJaJhcCJaJhnhcCJaJ0X,Y~[[.^^_Jaac\eP؊N:bؐ,JƓ$ 87`7a$gdc $7`7a$gdc$ 87d`7a$gdc$7d`7a$gdc^^^^^^______`aaaa$a(aHaJaaaaaaaaRbTbbbbbbbbbcccccccXdZdddddde ehwhcCJaJhT3hcCJ\aJhlrhcCJaJhYbyhcCJaJo(h[AhcCJaJ *hkHhcCJaJh1#hcCJaJh#OhcCJaJhhcCJaJhYbyhcCJaJhcCJaJ5 eeXeZe\ebeheeeeeee P؊L:\^p$&8hvz~ø|phGHhc5CJaJhT3hcCJ\aJhT3hc@CJ\aJhc@CJaJh:dhc@CJaJh[hcCJaJh#OhcCJaJ#h:dhc5@CJOJQJaJUh&hcCJaJh[AhcCJaJhYbyhcCJaJhcCJaJ* phi gn thit b gim st hnh trnh. iu 13. iu kin kinh doanh vn ti hnh khch theo tuyn c nh 1. C cc iu kin quy nh ti iu 11 Ngh nh ny. 2. Xe t c sc cha t 10 (mi) ch ngi tr ln (k c ngi li) v c nin hn s dng khng qu quy nh sau: a) C ly trn 300 ki l mt: khng qu 15 (mi lm) nm i vi t sn xut ch khch; khng qu 12 (mi hai) nm i vi t chuyn i cng nng trc ngy 01 thng 01 nm 2002 t cc loi xe khc thnh t ch khch; b) C ly t 300 ki l mt tr xung: khng qu 20 (hai mi) nm i vi xe t sn xut ch khch; khng qu 17 (mi by) nm i vi t chuyn i cng nng trc ngy 01 thng 01 nm 2002 t cc loi xe khc thnh t ch khch. iu 14. iu kin kinh doanh vn ti hnh khch bng xe but 1. C cc iu kin quy nh ti iu 11 Ngh nh ny. 2. Xe but phi c sc cha t 17 (mi by) ch ngi tr ln, c din tch sn xe dnh cho khch ng v c thit k theo quy chun do B Giao thng vn ti quy nh. 3. Xe c nin hn s dng theo quy nh ti im b khon 2 iu 13 Ngh nh ny; c mu sn c trng c ng k vi c quan qun l tuyn. iu 15. iu kin kinh doanh vn ti hnh khch bng xe taxi 1. C cc iu kin quy nh ti iu 11 Ngh nh ny. 2. Xe taxi phi c sc cha t 09 (chn) ch ngi tr xung (k c ngi li xe). 3. Xe c nin hn s dng khng qu 12 (mi hai) nm. 4. Trn xe c gn ng h tnh tin theo ki l mt ln bnh v thi gian ch i, c c quan c thm quyn v o lng kim nh v kp ch; c ng k mt mu sn thng nht, biu trng (logo) ca doanh nghip hoc hp tc x, s in thoi giao dch. 5. Doanh nghip, hp tc x phi c trung tm iu hnh, ng k tn s lin lc v c thit b lin lc gia trung tm vi cc xe. iu 16. iu kin kinh doanh vn ti hnh khch bng xe hp ng v xe du lch 1. C cc iu kin quy nh ti iu 11 Ngh nh ny. 2. Xe hp ng c nin hn s dng theo quy nh ti im b khon 2 iu 13 Ngh nh ny. 3. Xe du lch c nin hn s dng khng qu 10 (mi) nm. 4. Kinh doanh vn chuyn khch du lch ngoi cc quy nh ti Ngh nh ny cn phi tun th cc quy nh ca php lut lin quan v du lch. iu 17. iu kin kinh doanh vn ti hng ha bng Cng-ten-n Ch cc doanh nghip, hp tc x c iu kin quy nh ti iu 11 Ngh nh ny mi c kinh doanh vn ti hng ha bng cng-ten-n. Chng IV CP GIY PHP KINH DOANH VN TI BNG XE T iu 18. i tng cp v ni dung Giy php kinh doanh vn ti bng xe t (Giy php) 1. i tng cp Giy php: cc n v kinh doanh vn ti hnh khch v kinh doanh vn ti hng ha bng cng-ten-n. 2. Ni dung Giy php gm: a) Tn v a ch n v kinh doanh; b) Giy chng nhn ng k kinh doanh (s, ngy, thng, nm, c quan cp); c) Ngi i din hp php; d) Cc hnh thc kinh doanh; ) Thi hn c hiu lc ca Giy php; e) C quan cp php. 3. Giy php c gi tr 07 (by) nm. 4. Phng tin kinh doanh vn ti hnh khch theo tuyn c nh, vn ti hnh khch theo hp ng, vn ti hnh khch bng xe taxi phi c gn ph hiu. Phng tin kinh doanh vn chuyn khch du lch phi c gn bin hiu. 5. B Giao thng vn ti quy nh c th v vic qun l, c quan c thm quyn cp Giy php, mu Giy php, mu v thi hn c gi tr ca ph hiu, bin hiu. iu 19. H s ngh cp Giy php 1. i vi doanh nghip, hp tc x: a) Giy ngh cp Giy php (hoc giy ngh thay i ni dung Giy php) theo mu do B Giao thng vn ti ban hnh; b) Bn sao hp l Giy chng nhn ng k kinh doanh; c) Bn sao hp l Giy chng nhn quyn s dng t xe hoc hp ng thu t xe; d) Bn sao hp l vn bng, chng ch ca ngi trc tip iu hnh vn ti; ) Phng n kinh doanh; e) Danh sch xe km theo bn ph t Giy ng k xe (km theo bn sao hp l hp ng cho thu ti chnh; hp ng thu ti sn; cam kt kinh t i vi cc trng hp quy nh ti im b khon 2 iu 11 Ngh nh ny), chng nhn an ton k thut v bo v mi trng; g) i vi doanh nghip, hp tc x kinh doanh vn ti hnh khch theo tuyn c nh, xe but, xe taxi ngoi cc quy nh ti cc im a, b, c, d khon 1 iu 19 cn phi c thm: vn bn quy nh chc nng, nhim v ca b phn theo di an ton giao thng; h s ng k cht lng dch v vn ti (n v thc hin h thng qun l cht lng theo tiu chun ISO gi bn sao giy chng nhn); hp ng v bn nghim thu vic gn thit b gim st hnh trnh ca xe (tr xe taxi). i vi doanh nghip, hp tc x kinh doanh vn ti hnh khch bng xe taxi phi c thm h s lp t thit b thng tin lin lc gia trung tm iu hnh v cc xe ng k s dng tn s v tuyn in vi c quan c thm quyn. i vi doanh nghip, hp tc x kinh doanh vn ti hng ha bng cng-ten-n cn phi c thm vn bn quy nh chc nng, nhim v ca b phn theo di an ton giao thng, hp ng v bn nghim thu vic lp t thit b gim st hnh trnh ca xe. 2. i vi h kinh doanh: a) Giy ngh cp Giy php (hoc giy ngh thay i ni dung Giy php) theo mu do B Giao thng vn ti ban hnh; b) Bn sao hp l Giy chng nhn ng k kinh doanh; c) Bn sao hp l Giy chng nhn quyn s dng t xe hoc hp ng thu t xe; d) Danh sch xe km theo bn ph t Giy ng k xe (km theo bn sao hp l hp ng thu ti sn quy nh ti im b khon 2 iu 11 Ngh nh ny), chng nhn an ton k thut v bo v mi trng; ) Bn nghim thu vic lp t thit b gim st hnh trnh ca xe. iu 20. Tip nhn, thm nh h s v cp Giy php 1. Tip nhn h s a) H s ngh cp Giy php c gi n c quan cp Giy php theo ng bu in hoc ngi i din ca n v kinh doanh np trc tip, c quan cp Giy php tip nhn h s v gi giy bin nhn cho ngi np; b) Trng hp h s nhn theo ng bu in cn thiu hoc khng hp l, c quan cp Giy php thng bo r ni dung cn thiu cn b sung, sa i trong thi hn 05 (nm) ngy lm vic, k t ngy nhn h s; trng hp h s nhn trc tip, cn b nhn h s phi kim tra v thng bo r cho ngi np nhng ni dung cn b sung, sa i. 2. Trong thi hn 15 (mi lm) ngy lm vic, k t ngy nhn h s hp l, c quan cp giy php thm nh h s v cp Giy php. Trng hp khng cp Giy php phi tr li bng vn bn v nu r l do. 3. Trng hp c thay i v iu kin kinh doanh lin quan n ni dung trong Giy php, n v kinh doanh phi np h s v s thay i  c cp li Giy php. iu 21. Thu hi Giy php 1. n v kinh doanh b thu hi Giy php khi vi phm mt trong s cc trng hp sau y: a) Vi phm iu kin kinh doanh gy nh hng nghim trng n cht lng dch v v an ton vn ti; b) Khi b pht hin c s c lm sai lch thng tin trong h s xin cp Giy php; c) Khng kinh doanh vn ti trong thi hn 06 (su) thng, k t ngy c cp Giy php hoc ngng kinh doanh vn ti trong thi gian 06 (su) thng lin tc; d) Kinh doanh khng ng ni dung ghi trong Giy php; ) Ph sn, gii th. 2. C quan cp Giy php c thu hi Giy php do c quan mnh cp. Khi c quyt nh thu hi th Giy php s khng cn hiu lc, n v kinh doanh phi np li Giy php cho c quan cp Giy php. Chng V TRCH NHIM QUN L NH NC iu 22. B Giao thng vn ti 1. Thng nht qun l hot ng kinh doanh vn ti bng xe t quy nh ti Ngh nh ny. 2. Ban hnh quy nh v tnh nng k thut v t chc thc hin vic kim nh thit b gim st hnh trnh ca xe. 3. Ch o, hng dn, t chc thc hin cc quy nh ti Ngh nh ny. 4. Thanh tra, kim tra vic thc hin cc quy nh v kinh doanh v iu kin kinh doanh vn ti bng xe t theo quy nh ca Ngh nh ny v cc quy nh php lut khc lin quan. iu 23. B Ti chnh Ch tr, phi hp vi B Giao thng vn ti hng dn vic thc hin cc, ph, l ph c lin quan n hot ng vn ti ng b v dch v h tr vn ti ng b. iu 24. B Vn ho, Th thao v Du lch Ch tr, phi hp vi B Giao thng vn ti hng dn qun l hot ng kinh doanh vn chuyn khch du lch bng xe t theo quy nh ti Ngh nh ny v cc quy nh khc lin quan. iu 25. B Khoa hc v Cng ngh 1. Phi hp vi B Giao thng vn ti quy nh v tnh nng k thut i vi thit b gim st hnh trnh ca xe. 2. T chc thc hin vic kim nh ng h tnh tin trn xe taxi. iu 26. B Thng tin v Truyn thng Ch tr, phi hp vi B Giao thng vn ti hng dn qun l vic s dng tn s v tuyn in v sng thit b gim st hnh trnh ca xe. iu 27. y ban nhn dn cp tnh 1. Ch o cc c quan chc nng ca a phng thc hin vic qun l hot ng kinh doanh vn ti bng xe t theo quy nh ca Ngh nh ny v cc quy nh php lut khc lin quan. 2. Quy nh mc, thu, s dng l ph cp Giy php kinh doanh vn ti bng xe t v cc, ph, l ph khc c lin quan n hot ng vn ti ng b v dch v h tr vn ti ng b theo hng dn ca B Ti chnh. Chng VI T CHC THC HIN V IU KHON THI HNH iu 28. Kim tra thc hin iu kin kinh doanh ca n v kinh doanh 1. n v kinh doanh vn ti chu s kim tra v vic chp hnh cc quy nh v kinh doanh v iu kin kinh doanh vn ti bng xe t ca c quan c thm quyn; 2. Hnh thc kim tra: a) Kim tra nh k hng nm; b) Kim tra t xut khi c khiu ni, t co hoc c du hiu v vic khng thc hin y cc quy nh v kinh doanh v iu kin kinh doanh. 3. B trng B Giao thng vn ti, Ch tch y ban nhn dn cp tnh c trch nhim ch o c quan chc nng t chc kim tra vic tun th cc iu kin kinh doanh ca n v kinh doanh. iu 29. Hiu lc thi hnh 1. Ngh nh ny c hiu lc thi hnh k t ngy 15 thng 12 nm 2009 v thay th Ngh nh s 110/2006/N-CP ngy 28 thng 9 nm 2006 ca Chnh ph v iu kin kinh doanh vn ti bng xe t. 2. Cc xe t but hot ng trc ngy Ngh nh ny c hiu lc nhng cha ph hp vi quy nh ti khon 3 iu 14 Ngh nh ny c php hot ng n khi ht nin hn s dng theo quy nh. 3. i vi cc n v kinh doanh quy nh ti khon 1 iu 18 Ngh nh ny ang kinh doanh vn ti bng xe t trc ngy Ngh nh ny c hiu lc phi hon tt cc th tc c cp Giy php xong trc ngy 01 thng 7 nm 2010. iu 30. Trch nhim thi hnh Cc B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc Chnh ph, Ch tch y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, cc doanh nghip, c nhn lin quan chu trch nhim thi hnh Ngh nh ny./. TM. CHNH PH TH TNG Ni nhn: - Ban B th Trung ng ng; - Th tng, cc Ph Th tng Chnh ph; - Cc B, c quan ngang B, c quan thuc CP; - Vn phng BCTW v phng, chng tham nhing; k - HND, UBND cc tnh, thnh ph trc thuc TW; - Vn phng Trung ng v cc Ban ca ng; - Vn phng Ch tch nc; - Hi ng Dn tc v cc y ban ca Quc hi; - Vn phng Quc hi; Nguyn Tn Ding - To n nhn dn ti cao; - Vin Kim st nhn dn ti cao; - Kim ton Nh nc; - UB Gim st ti chnh Quc gia; - Ngn hng Chnh sch X hi; - Ngn hng Pht trin Vit Nam; - UBTW Mt trn T quc Vit Nam; - C quan Trung ng ca cc on th; - VPCP: BTCN, cc PCN, Cng TTT, cc V, Cc, n v trc thuc, Cng bo; - Lu: Vn th, KTN (5b). A.   PAGE PAGE 2 PAGE b &*.0BDRXZ`dhnrv,FJLNR\Ɠ<ڔ,28B HVXZ^hl˵˵˵˵˵˵˵˵ӨӛӏhnPhcCJ\aJh:dhc@CJaJh:dhc@CJaJh[AhcCJaJh#OhcCJaJhcCJaJh[hcCJaJh[hc5CJaJhGHhc5CJaJhc5CJaJ8Ɠ<NNVl"6LNbr^$ 87`7a$gdc$a$gdc $a$gdc $7`7a$gdc$ 87`7a$gdc$ 7`7a$gdc $7`7a$gdclr™"~ĚȚnptz~ț6LNbĝȝҝrޟt할}}ph%hc@CJaJhOdrhc5CJaJh>Ahc5CJaJh PhcCJaJh[hc5CJaJhc5CJaJhGHhc5CJaJh&hcCJaJhlrhcCJaJh#OhcCJaJh(hcCJaJh[hcCJaJhcCJaJ,^ޟt4^rJ>\(DԱ$ 7`7a$gdc$ 7`7a$gdc$ 87`7a$gdc $7`7a$gdcܢ"pr£ΣңأܣȤHJPTXZbdЦҦ}rrhobhcCJaJh6hc5CJaJh[hcCJaJo(h[hc5CJaJhc5CJaJhOdrhc5CJaJh#OhcCJaJhrhcCJaJhlrhcCJaJh(hcCJaJh[hcCJaJhcCJaJhUhcCJaJ,Ҧ\prҪv` ıƱʱұڱܱPTXZ "bf&µƵԵصܵh[hcCJaJo(h@4hcCJaJh%hc@CJaJh1hcCJaJh_@hcCJaJh%hc@CJaJh%4hcCJaJhcCJaJh%hc@CJaJh[hcCJaJ8Աh6ƶz(rr$ 7d`7a$gdc$ 87d`7a$gdc$7d`7a$gdc$ 7d`7a$gdc$ 7d`7a$gdc$ 7d`7a$gdc$ 7`7a$gdc "&*468:>HĶƶ̶6:>@TX`bdhjlnr68<>z¸ĸƸʸ̸θҸԸ¹Ĺƹ̹ιҹh%4hcCJaJhahcCJaJh[hcCJaJo(h[hcCJaJh[hc5CJaJhc5CJaJhdMhc5CJaJh@4hcCJaJhcCJaJ>ҹ(.RV\`bh"$NRTZbfjl̼Ҽ "&0T|~¾ƾȾԾ־ؾھ ֿZ4Ҵ᨟҄hthcCJOJQJaJh[hc5CJaJhc5CJaJh3\hc5CJaJh@4hcCJOJQJaJh%4hcCJOJQJaJh[hcCJOJQJaJhcCJOJQJaJhcCJaJh[hcCJaJ4(̼T ֿ.Z>|$a$gdc $ 8@&a$gdc$ 87`7a$gdc$7[$\$`7a$gdc$7d[$\$`7a$gdc$ 87d`7a$gdc$ 7d[$\$`7a$gdc468:>@BFPz24 ÷uk``hthcCJaJhc@CJaJhhc@CJaJh[hc5CJ\aJhc5CJ\aJh4hc5CJ\aJh>Ahc5CJ\aJh[hc5CJaJhc5CJaJh@4hcCJaJh1#hcCJaJh[hcCJaJh%4hcCJaJhcCJaJ%|4 L^^x2$ 7`7a$gdc $7`7a$gdc$ 87`7a$gdc$ 87`7a$gdc$ 77`7a$gdc $7`7a$gdc HNPVZ "$&2J $&.26:>@JNPTVZ`dfjlrtx|rɻɻhhcCJaJh[hc5CJ\aJhc5CJ\aJh4hc5CJ\aJh%4hcCJaJhcCJaJh[hcCJaJErH^`bfp"\xz|028@HLP`bflprxz~ɻɢɔɢ}p}p}p}p}p}p}p}ph-hc@CJaJhc@CJaJhqhc@CJaJh;nhc5CJ\aJh[hc5CJ\aJhthcCJaJhthc5CJ\aJhc5CJ\aJh'.ahc5CJ\aJhcCJaJh[hcCJaJhlrhcCJaJ, &,268@DHLPR\`bfhlrvx|~RTh>Ahc5CJaJh[hc5CJaJh[hcCJaJh-hc@CJaJhc@CJaJNT(V2hzPbdf $7`7a$gdc $7`7a$gdc$ X7`7a$gdc $7`7a$gdc$ 87`7a$gdc$a$gdc $ a$gdcT0246:Dh:<vx|xz:NPRúúϣϣthh>Ahc5CJaJh #hcCJaJhhc@CJaJh*hcCJaJh[hcCJaJo(hhcCJaJh[hc5CJaJhc5CJaJh;nhc5CJaJhcCJaJhThcCJaJh[hcCJaJ#h>Ahc5@CJOJQJaJ(RTXb$\`fBN.0&B`b{{ri]Rh>AhcCJaJh>Ahc5CJaJhAhc5CJaJh>Ahc5CJhcCJaJh[hcCJaJh[hc5CJaJh>Ahc5CJaJhc5CJaJ f>bb^ N> $7`7a$gdc gdcgdc $a$gdc $^a$gdcb "$(*.046:<HJLPR^`bdfhjlnz|~ת׍תׄ״hGIhcaJh$Yhc5CJaJh"*0JmHnHu hc0Jjhc0JUhYjhYUhh[hcCJaJhcCJaJhch3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] D] %02247 "X#z+X7B:P^ elҦҹ4 rTRb3689;<>?ACDtvxy{|~ 48DXƓ^Ա(|f~457:=@Buwz} %,7!!!8@0( B S ?wOuwOuwODuwOuwODuwOuwOuwOuDD\\A\A\E]GG"\"\D\D\E]9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplaceB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region ؤ ]]]]]]]]]]]]]"]%]/]3];]E] ]]]]]]]]]]]]]"]%]/]3];]E]"*8*ac?kHY`c]]@ 5 d '.D] &(BVUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *CxArialqTimes New Roman BoldTimes New Roman7. [ @VerdanaACambria Math"1hK禷K +O / +O /!4\\2qHX ?c2!xx CHNH PHTRAN THANH TIENHpOh+'0<x  $,4CHÍNH PHỦTRAN THANH TIENNormalHp2Microsoft Office Word@ԭ@<@< +O՜.+,0 hp  0908812081/\ CHÍNH PHỦ Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F6<Data 1TableWordDocument;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q
Error download!